Сучасні тенденції оновлення сільських бібліотек

         Сучасна бібліотека – це інформаційний, культурний, освітній заклад, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки. Бібліотеки за довгий період людської історії та її соціальні функції зазнали істотних змін. Призначенням перших бібліотек було зберігання документів. З часу свого виникнення до сьогоднішніх днів бібліотека пройшла етап еволюції : від обслуговування потреб  еліт до задоволення суспільних потреб.

       Сьогодні зовнішній контекст можна окреслити наступним чином, це і збільшення політизації суспільства, зміни основних тенденцій розвитку громадянського суспільства,  поява конкурентного середовища, нових  комунікації (ІКТ, Wi-Fi, соціальні мережі), зміна соціальних інституцій, зміна потреб користувачів бібліотек у так званому «пост»-друкованому середовищі тощо.  Та й внутрішній контекст бібліотек сьогодні інший. Насамперед, визріває готовність бібліотекарів до змін. За останні роки зміцніла матеріально-технічна база  бібліотек району, впевнено ввійшли інформаційно-комунікаційні технології в бібліотечну діяльність. Спостерігається зростання професійної  компетенції персоналу,  в професію приходять молоді креативні люди. Впроваджуються нові сервіси, урізноманітнюються джерела інформації. Бібліотеки змінюють дизайн, зонують приміщення, працюють над створенням комфортної, доброзичливої атмосфери, працюють над самовдосконаленням.

          Так під час проведення районного семінару бібліотечних працівників Міжгірської ЦБС було розглянуто ряд питань за темою "  «Модернізація діяльності публічних бібліотек в контексті часу» . Своїм баченням щодо оновлення публічних бібліотек поділилися : Шемет О.М. - начальник відділу культури РДА, Бубич Н.І.- директор ЦБС, Станкевічус Т.І. - завідувачка методико-бібліографічним відділом ЦРБ. 

        Одним із актуальних питань модернізації діяльності сільських бібліотек  є  переведення книжкових фондів на систему УДК, про що у своєму виступі повідомила завідувачка відділом комплектування та обробки ЦРБ Плець І.П. Питання використання   фонду періодичних видань у публічній бібліотеці  та реорганізації ДБА згідно нової   класифікації було порушено у виступі Фурдь Х.Ю. - працівниці Міжгірської     ЦРБ.   Тему «Публічна бібліотека : формування позитивної системи цінностей у дітей та молоді» у своєму виступі розглянула бібліотекар РДБ ім.В.С.Гренджі-Донського  Славець Г.В.

      Під час семінару учасники мали можливість поділитися власним досвідом роботи , обмінятися практичними порадами щодо модорнізації діяльності сільської бібліотеки. Значну увагу було приділено проведенню соціологічних досліджень в сільських бібліотеках, зокрема, йша мова про участь установ району у обласному дослідженні  «Роль бібліотек у формуванні екологічної культури населення».  

Наша адреса:


Україна 90000

Закарпатська обл. Міжгірський р-н, смт. Міжгір " я, вул. Гнатюка, 1

Міжгірська центральна районна бібліотека